daniel soukup  / vsechny příspěvky

european kalevala

<  back to the list

kalevala by:
Niki Caym


Počala zpívat

Ve mysli mé dlouho kvaší
všecka slova písně naší
prameny jak kořen slova
kteréž ústa zapomněla
vyplavují bahno doby
rozrývají mořské břehy
by mé písně jaly ledy
rozdrtily,rozemlely
by těch veršů poskládaly
v stromy obalené květy
aby holubice vzlétla
křídly svými do strun bila
pomohla mi snésti břemen
ze černoty stromů semen
kořeniska dávné doby
pode sluncem rozeplésti.

comment by teacher


Metrum je vystiženo výborne a pekné je také uplatnení ruzných paralelismu ("rozdrtily, rozemlely" aj.). Básen má i solidní myšlenkovou výstavbu, obrazy na sebe navazují prirozene (snad jen ta holubice pusobi trochu nepatricne).

V textu jsou ale jisté morfologické nedostatky: násilne znejí tvary "ve mysli, ze cernoty" (misto "v mysli, z cernoty"); místo "kvaší" by melo být "kvasí". Místo genitivu "by tech veršu poskládaly" by mel být akuzativ: "by ty verše poskládaly" (archaizující genitiv se tu dá použít jen v záporné vete: "neposkládaly tech veršu"). Podobne: místo genitivu "snésti bremen" by mel být akuzativ "snésti bremena".

Rýmová technika je ponekud nekonzistentní: nekde rymy ("kvaší/naší", "bremen/semen"), jinde jen asonance, navíc dost nevýrazné ("slova/zapomnela", "doby/rozeplésti").